Praktična primjena Zakona o zastiti ličnih podataka u privrednim društvima

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine/Sektor za edukaciju organizira seminar na temu “Praktična primjena Zakona o zaštiti ličnih…