Trade Winds Forum-Jugoistočna Evropa

Američka ambasada u Sarajevu obavještava da će se u Bukureštu, Rumunija, u periodu od 18. do 20….